Colofon

Het materiaal in deze omgeving dat afkomstig is van HP Dutchworld, is met de welwillende medewerking en toestemming van Dhr. John Witte, voorzitter Interex Netherlands, gebruikt.

Unit 4 heeft ons een krachtige en gebruiksvriendelijke consignatieversie van Multivers for Windows beschikbaar gesteld. Deze versie is nagenoeg gelijk aam de complete versie van Multivers for Windows, een prima mogelijkheid, om met een professioneel administratief pakket te oefenen. 

Het materiaal betreffende het CRM-systeem WinRis en het Warehouse Management System Optima is met de welwillende medewerking en toestemming van de betreffende bedrijven en van ISL Automatisering en Inition Software Solutions gebruikt.

Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk,
Bernard Cuppen
Hans Cuppen,
auteurs.

© 2002...2010 Copyright, B. Cuppen, J. Cuppen, All rights reserved.