De methode

ICT in Bedrijf

Informatie- en communicatietechnologie, kortweg ICT, in beweging /bedrijf stuwt bedrijven en organisaties op naar nieuwe wijzen van bedrijfsvoering.
Wat zijn de ICT-gerelateerde concepten die in bedrijven hun waarde hebben en houden?

Hoe moet naar deze concepten worden gewerkt?

De serie ICT in bedrijf gaat daarop in en biedt de lezer een diepgaande kennismaking met het totale traject van informatisering en beheer. De serie bestaat uit drie delen:

  1. Informatieontsluiting met ICT in organisaties
  2. Veranderingsanalyse, WfM en pakketselectie, nu vervangen door dit boek IT in Bedrijf
  3. Informatieplanning en beheer van informatiesystemen

IT in Bedrijf haakt in op vernieuwingstrends in het ICT-onderwijs die zowel te maken hebben met ontwikkelingen in het onderwijs als met verandering aangedreven door ICT.

Bij de drie boeken hoort digitale ondersteuning met presentaties, vraagbaken, ondersteunende bestanden en aanvullend materiaal. Verwijzingen naar relevante internetadressen wijzen de weg naar verdere verdieping. Woordenlijsten en indices vergroten de geschiktheid als naslagwerk.

Kortom deze boeken met bijbehorende cd-roms en website (www.cid-ict.nl/ictinbedrijf) nodigen uit tot een interactieve manier van omgaan met ICT in bedrijf.

De methode is met name bedoeld voor studenten van de hoofdfase van het hoger beroepsonderwijs, en vindt dan vooral aansluiting op de competenties voor de opleidingen op het gebied van bedrijfseconomie, accountancy, MER, commercieel management, bank en verzekering, en informatie management. Ook voor mensen die reeds in de praktijk werkzaam zijn als logistiek manager, organisatieconsultant, controller, relatiebeheerder en veranderingsdeskundige biedt het boek genoeg aanknopingspunten om via zelfwerkzaamheid reeds aanwezige competenties op te frissen en/of uit te breiden.

© 2002 ... 2010 Copyright, B. Cuppen, J. Cuppen, All rights reserved.