Doelgroep

De methode ICT in Bedrijf is met name bedoeld voor studenten van de hoofdfase van het hoger beroepsonderwijs, en vindt dan vooral aansluiting op de competenties voor de opleidingen op het gebied van bedrijfseconomie, accountancy, MER, commercieel management, bank en verzekering, en informatie management.

Ook voor mensen die reeds in de praktijk werkzaam zijn als logistiek manager, organisatieconsultant, controller, relatiebeheerder of veranderingsdeskundige, biedt het boek genoeg aanknopingspunten om via zelfwerkzaamheid reeds aanwezige competenties op te frissen en/of uit te breiden.

Als beginsituatie veronderstellen wij voorkennis op het gebied van informatieontsluiting met ICT in organisaties.

Landelijk spelen de volgende thema’s een rol:

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Administratiepakketten voor het MKB
  • E-business (ketenintegratie, controlling, e-commerce)
  • Business Intelligence (prestatie-indicatoren, management-informatie)
  • Mobiele werkplek (algemene ICT-vaardigheden)
  • Nieuwe bedrijfsmodellen (e-business, virtuele organisaties)
  • Procesgericht organiseren (ERP, mass-customization, supply-chain management)
  • Customer Relationship Management (one-to-one marketing, multichanelling, business intelligence)
  • Entertainment (trend research)
  • Infopreneurship (‘quickness’)

IT in Bedrijf sluit dan ook aan op die thema’s.

© 2002 ... 2010 Copyright, B. Cuppen, J. Cuppen, All rights reserved.