FAQ

Welkom op de Frequently Asked Questions (FAQ) pagina. Hieronder hebben geprobeerd de belangrijkste vragen van bezoekers van deze site te beantwoorden. Zijn er toch nog belangrijke onbeantwoorde vragen, neem dan contact op met SDU / Academic Service.

Actualisering

Q: Wordt de methode actueel gehouden?

A: Continue actualisering van leermiddelen waaronder presentaties vindt plaats.
De auteurs stellen die op verzoek aan gebruikers beschikbaar.

Docentenmateriaal

Q: Hoe wordt de docent ondersteund?

A:

  • Docentenmateriaal is digitaal beschikbaar; kosten op aanvraag
  • Bezoek van auteurs ter toelichting op een te implementeren deel is mogelijk (Overhandigen materiaal zoals lesplanningen / delen 'studiewijzer', tentamenmateriaal, geactualiseerde presentaties, 'proef/samenvattend' college)
  • Rechtstreeks contact opnemen met auteurs is eveneens mogelijk (via de uitgever).

 

© 2002 ... 2010 Copyright, B. Cuppen, J. Cuppen, All rights reserved.