Hoofdstuk 1: Het beschrijven van 
informatievoorziening

Studiewijzer

  • In dit hoofdstuk (Het beschrijven van informatievoorziening) ligt het accent op het ophalen/ verkrijgen van benodigde basiskennis en basisvoordigheden. Die worden verworven door het hoofdstuk intensief door te nemen. Toepassen en verankeren ervan kan door het maken van de opgaven.
  • Aanbevolen werkwijze:
    • Volg de aanpak uit het hoofdstuk. Bestudeer en volg daarbij de werkwijze van dit hoofdstuk.
    • Veranker de kennis door hem toe passen in de opgaven. Gebruik daarbij de links naar het internet.
    • Zorg voor inpassing in onze benadering door ook eens kennis te nemen van de theoriepresentatie van dit hoofdstuk.

Presentaties (download hier zip-file met alle presentaties)

Overig materiaal

Links

© 2002 ... 2010 Copyright, B. Cuppen, J. Cuppen, All rights reserved.