Hfdst 3: Pakketselectie en -implementatie

Studiewijzer

  • In dit hoofdstuk (Pakketselectie en -implementatie) ligt het accent ligt op zowel kennis als vaardigheden: op het doorzien en kunnen kunnen kiezen van toepassingen. Inzicht en werkwijzen met name rond de selectie en implementatie van pakketten die transactieketens afdekken, stellen wij centraal. Die worden ook nu verworven door het hoofdstuk intensief door te nemen. Toepassen en verankeren ervan kan door het maken van de opgaven.
  • Aanbevolen werkwijze:
    • Volg de aanpak uit het hoofdstuk. Bestudeer en volg daarbij theoriepresentatie bij dit hoofdstuk.
    • Veranker de kennis en vaardigheden door hem toe passen in de opgaven. Gebruik daarbij zeker de links naar het internet.
    • Zorg voor verbreding van het blikveld door ook eens kennis te nemen van andere visies op hedendaagse toepassingen. Het overige materiaal geeft ook nu weer een aardig aanbod.

Presentaties (download hier zip-file met alle presentaties)

Overig materiaal

Links

© 2002 ... 2010 Copyright, B. Cuppen, J. Cuppen, All rights reserved.