Hfdst 4:Workflowmanagement

Studiewijzer

  • In dit hoofdstuk (Workflowmanagement) ligt het accent weer op zowel kennis als vaardigheden: op het ontwikkelen en gebruiken van workflommanagementsystemen. Inzicht en werkwijzen stellen wij centraal. Die worden ook nu verworven door het hoofdstuk intensief door te nemen. Toepassen en verankeren ervan kan door het maken van de opgaven.
  • Aanbevolen werkwijze:
    • Volg de aanpak uit het hoofdstuk. Bestudeer en volg daarbij theoriepresentaties bij dit hoofdstuk.
    • Veranker de kennis en vaardigheden door hem toe passen in de opgaven. Gebruik daarbij de links naar het internet.
    • Zorg voor verbreding van het blikveld door ook eens kennis te nemen van andere visies op hedendaagse trends. Het overige materiaal geeft ook nu weer een aardig aanbod.

Presentaties (download hier zip-file met alle presentaties)

  • Een inleidende presentatie in Workflowmanagement: WfM Inleiding
  • De theoriepresentatie bij dit hoofdstuk: WfM Body

Overig materiaal

Bij het materiaal stellen we nu directe aanvullingen op de boektekst en enige artikelen beschikbaar.

Links

© 2002 ... 2010 Copyright, B. Cuppen, J. Cuppen, All rights reserved.