Change - ERP - WfM

De serie ICT in Bedrijf haakt in op vernieuwingstrends in het ICT-onderwijs die zowel te maken hebben met ontwikkelingen in het onderwijs als met verandering aangedreven door ICT.

IT in bedrijf gaat in op veranderingsmanagement in een ICT-omgeving. Zo’n veranderingstraject mondt mogelijkerwijs uit in pakketselectie. Daarbij kan het gaan om ERP- en PSA-pakketten met een bedrijfsomvattende impact, maar ook om administratieve pakketten die slechts een ondernemingsfunctie betreffen. Ook wordt stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen rond Application Service Providers. In het hoofdstuk over workflowmanagement is er aandacht voor de samenhang tussen WfM, BPR, veranderingsanalyse en DIS.

Inhoudsopgave
1  Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe je dat?
2  Veranderingsanalyse:
   hoe kun je verandering in een ICT-omgeving managen?
3  Pakketselectie en –implementatie, o.a. in een ERP-omgeving
4  Workflowmanagement

Wij gaan niet voorbij aan wat er in onze kennisintensieve maatschappij gaande is. Immers, de grote ICT-onderzoeksbureaus gebruiken inmiddels ook Professional Services Automation (PSA) als term om een nieuwe set van informatiebehoeften aan te duiden die voor de bedrijfsvoering van een moderne Professional Service Organisatie (PSO) noodzakelijk zijn om de nodige concurrentieslagkracht te leveren.
We bekijken SAP-ERP in relatie tot andere omgevingen en in verband met ERP en PSA staan we ook stil bij nieuwe ontwikkelingen rond ASP (Application Service Providers).

Voornaamste aanpassingen in IT in Bedrijf t.o.v. de tweede druk

 In hoofdstuk 2 wordt de veranderingsanalyse nu ook in het perspectief van de Deming cycle geplaatst.

In hoofdstuk 3 betrekken we ERP-software intensiever in het pakketselectietraject. We geven een generieke structuur van de functionaliteit van ERP-software. Ook staan we meer stil bij marktleider SAP en bij SaaS.

Hoofdstuk 4 over Workflow Management besteedt nu ook aandacht aan de WfM-aspecten van ERP-omgevingen. Zeker omdat hier een naar elkaar toegroeien van ontwikkelingen heeft plaatsgevonden.

De digitale ondersteuning, eerst via cd-rom, nu via de website, is geactualiseerd. Een dynamische ge´ntegreerde mindmap is op deze site beschikbaar vanaf maart 2011. Die mindmap is een heel handig middel, om snel door de materie te grasduinen.
Voorstellen van lezers en gebruikers en ook nieuwe ontwikkelingen kunnen via deze mindmap direct beschikbaar komen.

© 2002...2010 Copyright, B. Cuppen, J. Cuppen, All rights reserved.